Trang Chủ THẬP NHỊ TUYỆT KỸ TRẤN PHÁI

THẬP NHỊ TUYỆT KỸ TRẤN PHÁI

03-11-2018

Tương truyền THẬP NHỊ TUYỆT KỸ TRẤN PHÁI đã bị đánh cắp bởi Ngũ Đại Phản Đồ nay đã trở lại KIẾM THẾ 1

Hỡi các nhân sĩ các đại môn phái của KIẾM THẾ 1 hãy đứng lên tiêu diệt và đoạt lại những nên thuộc về môn phái của các bạn

 

 

I. BOSS PHẢN ĐỒ.

Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

KNBất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

- 12h30

- 17h30

- 21h30

Map: 115 Thần Nữ Phong

- Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
- Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
- Người giết boss nhận được 50 Trấn hồn thạch

 

II. CÁCH SỞ HỮU KỸ NĂNG TRẤN PHÁI.

Tiến hành nâng cấp vũ khí TRẤN PHÁI tại NPC Nâng Cấp ở Thành Chính.

Vật phẩm: Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp + 50 Tiền Xu.

Chọn Bí Kíp Trấn Phái

Chọn [Ghép] Bí Kíp Trấn Phái Câp 1

Chọn Phái cần ghép Võ Công Trấn Phái

 

III. TỶ LỆ NÂNG CẤP KỸ NĂNG TRẤN PHÁI VẦ ĐỔI KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

1.NÂNG CẤP KỸ NĂNG

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch Xu Tỷ Lệ %
2 100 5 100
3 150 5 90
4 200 5 90
5 250 5 80
6 300 5 80
7 350 5 80
8 400 5 70
9 450 5 70
10 500 5 70
11 550 5 60
12 600 5 60
13 650 5 60
14 700 5 50
15 750 5 50
16 800 5 50
17 850 5 40
18 900 5 40
19 950 5 30
20 1000 5 20

 

NÂNG CẤP TỈ LỆ 100% BẰNG CÁCH SỬ DỤNG LỆNH BÀI NÂNG CẤP VÕ CÔNG SIÊU CẤP 

 

2.Đổi KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch Xu
1 50 50
2 150 100
3 300 150
4 500 200
5 750 250
6 1050 300
7 1400 350
8 1800 400
9 2250 450
10 2750 500
11 3300 550
12 3900 600
13 4550 650
14 5250 700
15 6000 750
16 6800 800
17 7650 850
18 8550 900
19 9500 950
20 10500 1000

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Võ Công Trấn Phái  thất bại sẽ bị hạ cấp Kỹ Năng.
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.

IV. Đổi Vũ Khí Trấn Phái Thành Võ Công Trấn Phái

Gặp NPC Nâng Cấp

Chọn [Đổi] Vũ Khí Trấn Phái Thành Bí Kíp

Bỏ Vũ khí Trấn Phái Vào ô

Sẽ đổi được Vũ Khí Thần sa 4 dòng  giữ chỉ sổ + Cấp Võ Công Trấn Pháo tương ứng

V. HÌNH ẢNH KỸ NĂNG MỘT SỐ MÔN PHÁI

 

THIẾU LÂM ĐAO

CÁI BANG RỒNG

THÚY YÊN KIẾM

 

 

VÀ MỘT SỐ MÔN PHÁI KHÁC SẼ ĐƯỢC XUẤT HIỆN TẠI KIẾM THẾ